sif-jauns-kras


“Sports vieno!”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Meklēt projektus

Projekta mērķis – veicinās vecāku un bērnu attiecību uzlabošanas un ģimenes labvēlīgas vides veidošanos.

Projekta mērķgrupa 20 ir jaunieši ar volejbola priekšzināšanām un viņu vecāki.

Projektā plānota 6 dienu diennakts nometne. Nometne norisināsies Engures novada kempingā "Abragciems".

Projekta aktivitātes vērstas uz ģimenes sadarbības vecināšanu caur sportu. Vecākiem kopā ar jauniešiem plānots vienas dienas seminārs ar psihologu, kas caur spēlēm un uzdevumiem veicinās savstarpējās sapratnes un ģimenes vērtību stiprināšanu. Otrā nometnes daļa paredzēta tikai jauniešiem, kur, stiprinot volejbola spēles iemaņas, caur sporta disciplīnu tiks apgūtas tādas kompetences kā pienākums, cieņa un atbildība. Ģimeniskās vērtības tiks stiprinātas arī vakarēšanā pēc sportiskās dienas. Nometnes noslēguma dienā vecāki ar jauniešiem atkal satiksies kopīgu uzdevumu un mērķu sasniegšanā sporta laukumā neformālās sporta spēlēs.

Piešķirtais finansējums: 4078,80 EUR / 2 866.60 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/ĢDP/26
Projekta īstenotājs: Biedrība “AB volejbola klubs”
Īstenošanas vieta: Engures novada pašvaldība, Rīgas reģions
Īstenošanas ilgums: 01.07.2020.-31.08.2020.