sif-jauns-kras


Bērnu nometne “IMPULSS 2020”

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis ir nodrošināt ģimenei draudzīgu vidi, veicinot lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un attīstot radošo un intelektuālo personības potenciālu, individuālās spējas un prasmes.

Projekta mērķa grupa ir 30 Krāslavas novada bērni (8-12 gadi), kuri vēlas vienu nedēļu vasarā pavadīt veselīgi un lietderīgi.

Nometne "IMPULSS 2020" tiks īstenota no 2020. gada 20. līdz 26. jūlijam. Paredzēta ir dienas nometne ar septiņu stundu aktivitātēm katru dienu.

Nometnes norises vieta – Krāslavas novads, Skaistas pagasts, kempings "SĪVERI".

Nometnes programmā ir iekļautas aktivitātes, kuras paplašina bērnu redzesloku un attīsta dažādas prasmes un iemaņas: pirmās palīdzības sniegšana, snorkelēšanas pamati, teātra mākslas un runas prasmju attīstīšana, radošās darbnīcas un sporta spēles. Paredzēta arī Sīvera ezera salu apskate. Nometnes noslēgumā ir ieplānots aicināt vecākus uz atskaites koncertu, nometnes izvērtējumu un kopā būšanu "Ģimenes festivālā".

предоставил финансирование: 3712,50 EUR / 2 609.16 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/ĢDP/20
Исполнитель проекта: Biedrība “Zemūdens tūrisma klubs POSEIDON Krāslava”
Место реализации: Krāslavas novads, Latgale
Период проетка: 20.06.2020.-31.08.2020.