sif-jauns-kras


Nometnes ģimenēm ar bērniem aktīvai un radošai brīvā laika pavadīšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Ģimenei draudzīga pašvaldība 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis – stiprināt patriotiskās jūtas ģimenē, veicināt paaudžu sadarbību, ģimenes vērtību apzināšana un to uzturēšana caur kopīgām aktivitātēm.

Projekta mērķa grupa – Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadu ģimenes.

Projekta ietvaros tiks īstenotas divas dažādas trīs dienu nometnes ģimenēm ar bērniem, lai veicinātu jēgpilnu brīvā laika pavadīšanu.

Viena no nometnēm tiks veltīta sportiska un veselīga dzīvesveida popularizēšanai, bet otra – kopīgu radošo aktivitāšu īstenošanai. Nometnes plānots organizēt nedēļas nogalēs (no piektdienas līdz svētdienai) augustā. Katrā no nometnēm piedalīsies 10-15 ģimenes, bet plānotais kopējais tieši iesaistīto dalībnieku skaits ir 60, tai skaitā bērni un pieaugušie. Prioritāra dalība nometnēs tiks sniegta trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, kā arī tiks veicināta vienlīdzīga vīriešu un sieviešu dalība, lai tēvi iesaistītos kopīgā laika pavadīšanā.

Nometņu programmā tiks iekļautas dažādas sportiskās aktivitātes (vingrošana, stafetes, pārgājieni un komandu spēles), dažādas radošās nodarbības (krāsaino smilšu, dabas vides estētikas, mākslas terapijas, ziepju un putnu būrīšu gatavošanas nodarbības), kā arī izglītojošas lekcijas par emocionālo attīstību, veselīgu uzturu un dzīvesveidu. Lai veicinātu ģimenes kopīgu darbošanos un saliedēšanos, tiks iekļautas dažādas izklaidējošās vakara aktivitātes – nakts pārgājiens, folkloras vakars, erudīcijas spēle par Latviju, ģimeņu talantu vakars. Nometnēs tiks paredzēta diskusija ar pašvaldības pārstāvi, identificējot nākotnes projektu iestrādes, lai padarītu novadu par ģimenēm draudzīgāku dzīvesvietu.

предоставил финансирование: 7495,12 EUR / 5 267.60 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/ĢDP/03
Исполнитель проекта: Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis””
Место реализации: Preiļu, Aglonas novada pašvaldība, Latgale
Период проетка: 01.07.2020.-31.10.2020.