Home > NVO fonds 2021 > Kopienas izaugsmes katalizators

sif-jauns-kras


Kopienas izaugsmes katalizators

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Projekta vispārējais mērķis ir:
Stiprināt sociāli atbildīgu, kompetentu iedzīvotāju kopienu veidošanos attālinātās teritorijās Sēlijas reģionā; paaugstināt kopienu iedzīvotāju zināšanu līmeni, sadarbības un komunikācijas prasmes, kā arī palielināt kopienu pārstāvju ietekmi pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesos.

Projekta konkrētie mērķi ir:
1) Identificēt katras kopienas stiprās puses un draudus, īpaši akcentējot situāciju pēc Administratīvi teritoriālās reformas norisēm, veicot resursu kartēšanu sešās kopienās Sēlijas lauku teritorijā;
2) Apmācīt kopienu iedzīvotājus mūsdienīgu komunikācijas metožu izmantošanā un savu aktuālo vajadzību definēšanā;
3) Izstrādāt diskusiju spēli „Kopienas attīstības katalizators", izgatavot to 3 eksemplāros;
4) Noorganizēt kopienu sadarbības pasākumu „Vizionāru plenērs";
5) Noorganizēt 3 diskusiju forumus ar Jēkabpils, Aknīstes un Ilūkstes novadu pašvaldību pārstāvjiem, tajās demonstrējot aktuālās kopienu vajadzības;
6) Izstrādāt specifisku kopienu resursu un vajadzību analīzes modeli, kas izmantojams arī pārējā Latvijas lauku teritorijā

Projekta mērķa grupa ir sešu kopienu – Kaldabruņas, Zasas, Dvietes, Subates, Gārsenes un Aknīstes iedzīvotāji, kurus koordinē vietējās biedrības, kopumā 110 cilvēki. Netiešā mērķa grupa šai projektā ir Jēkabpils, Ilūkstes un Aknīstes novadu pašvaldību darbinieki, 15 cilvēki.

Amount of Grant Awarded: 6 996,94 EUR / 4 917.48 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MIC/001/02
Project Promoter: Biedrība „Ūdenszīmes”
Place of implementation: Jēkabpils, Aknīstes un Ilūkstes novadi
Duration of the project: 01.04.2020.-31.10.2020.