Sākums > NVO fonds 2020 > Ceļamaize līdzgaitniekiem

sif-jauns-kras


Ceļamaize līdzgaitniekiem

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2020

Meklēt projektus

Projekta mērķi:
- sniegt brīvprātīgajiem nepieciešamās zināšanas sociālās palīdzības, atkarību problēmu risināšanas jomā, kā arī atbilstošās apmācības par līdzgaitniecību (kopā 3 semināri). Pašlaik 24 brīvprātīgie strādā kā līdzgaitnieki notiesātajām personām ieslodzījuma vietās un ārpus tām. Saskaroties ar sociālās palīdzības procesu, nepieciešamas speciālistu konsultācijas. Bieži brīvprātīgajiem jāvēršas arī pie atkarību speciālistiem, praktizējošiem juristiem, valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem. Notiesāto problēmas, ar kurām saskaras līdzgaitnieki, ir komplicētas. Tāpēc līdzgaitniekam jākalpo kā ceļvedim šajās situācijās. Līdz šim informācija ir iegūta atsevišķās konsultācijās un individuāli, savukārt seminārs sniegs organizētas, sistemātiskas zināšanas, kas arī mazinās riskus, ar kuriem brīvprātīgais saskaras;
- iegūto zināšanu nostiprināšanai paredzēta izglītojošās spēles izveide, kas ļaus praksē iejusties situācijās par kurām līdz šim dzirdēts vien teorijā;
- sniegt atbalstu esošajiem līdzgaitniekiem uzdevumu veikšanā. Šobrīd to iespējams īstenot apdrošinot brīvprātīgos darba uzdevuma veikšanai ieslodzījuma vietā vai darbam ar probācijas klientiem).

Projekta rezultātā līdzgaitniekiem pieaugs apziņa par savu darbu kā nozīmīgu ieguldījumu sabiedrības drošības veicināšanai, izpratne par sociālajiem procesiem un pārliecība par savu un ikviena pilsoņa lomu vienlīdzīgas sabiedrības attīstībā.

Piešķirtais finansējums: 6 999,14 EUR / 4 919.02 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MIC/063/08
Projekta īstenotājs: Biedrība "Bona fide Latvia"
Īstenošanas vieta: Rīga, Liepāja, Daugavpils
Īstenošanas ilgums: 01.06.2020.-31.10.2020.