Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Pastāvēs, kas kustēsies

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2020

Поиск проектов

Projekta mērķi:
- caur atšķirīga rakstura pasākumiem un brīvprātīgo darbu veicināt liepājnieku apziņu klimata un aktīvas pilsonības jautājumos;
- spēcināt biedrības "Radi Vidi Pats" kapacitāti, piesaistot jaunus aktīvistus un biedrus.

Projekta mērķa grupas – esošie biedrības biedri; liepājnieki, kuriem trūkst izpratnes, iespējas vai atbalsta, lai kļūtu par aktīviem sabiedrības locekļiem, kas piedalās lēmumu ietekmēšanas pasākumos un īsteno arī savas iniciatīvas.

Projektā plānots iesaistīt 10 brīvprātīgos, 50 unikālus pasākumu dalībniekus un pastarpināti vēl 200 (lielāku aktivitāšu apmeklētāji).

Aktivitātes ir vērstas uz brīvprātīgā darba veicināšanu, piesaistot brīvprātīgos izglītojošā pārgājiena, velokultūras aktivitāšu un braucienu organizēšanā, mozaīkas veidošanā, mākslas pasākuma un veselīgu un videi draudzīgu maltīšu nodarbību īstenošanā. Aktivitāšu kopums rosinās diskusiju par atbildīgas sabiedrības un pilsoniskās apziņas veidošanu.

Projekta rezultātā tiks stiprināta biedrības kapacitāte, piesaistīti jauni biedri un aktīvisti, Liepājas sabiedrībā tiks veicināta izpratne par iespēju ietekmēt lēmumus saistībā ar klimata pārmaiņu sekām.

предоставил финансирование: 6 992,75 EUR / 4 914.53 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/067/09
Исполнитель проекта: Biedrība "Radi Vidi pats"
Место реализации: Liepāja
Период проетка: 01.02.2020.-31.10.2020.