Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Nevalstiskā sektora sadarbības stiprināšana Ķekavas novadā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis: stiprināt nevalstiskā sektora attīstību, zināšanas un sadarbību pilsoniskās līdzdalības jautājumos Ķekavas novada teritorijā.
Projekta mērķa grupa – Ķekavas novada nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāji.

Projekta aktivitātes: apzinātas aktīvās NVO un potenciālās ciematu kopienas, noorganizēts pasākums NVO sadarbības stiprināšanai, noorganizēti divu potenciālo ciematu kopienu izziņas pasākumi, izveidota nevalstiskā sektora sadaļa partnerības mājas lapā, pieredzes brauciens pie Kurzemes aktīvajām biedrībām un ciematu kopienām, noslēguma darbnīca Plakanciema kopienā.

Projekta rezultātā tiks stiprināta biedrību kapacitāte, sadarbība un informācijas aprite; tiks veicināta aktīvo ciematu kopienu veidošanās un sadarbību ar esošām kopienām, kā arī savstarpēja visa nevalstiskā sektora sadarbība novadā; tiks veidots potenciālais kontaktcentrs nevalstiskajam sektoram partnerībā Daugavkrasts.

предоставил финансирование: 6 190,00 EUR / 4 350.36 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/023/16
Исполнитель проекта: Biedrība "Partnerība Daugavkrasts"
Место реализации: Ķekavas novads
Период проетка: 01.06.2020.-31.10.2020.