Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Kopā radīt iespējas

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2020

Поиск проектов

Projekta mērķis ir stiprināt diabēta biedrību sadarbību, veicināt sabiedrības aktivitāti un iesaistīšanos sabiedrībai būtisku problēmu risināšanā, uzlabot personu ar cukura diabētu dzīves kvalitāti un iekļaušanos.

Projekta mērķa grupas - nevalstiskās organizācijas un to dalībnieki, tai skaitā biedri, darbinieki un brīvprātīgie un ar cukura diabētu slimojoši cilvēki, t.sk. cilvēki ar invaliditāti, viņu ģimenes locekļi, atbalsta personas un draugi.

Projekta ietvaros tiks īstenoti informatīvi pasākumi, lai stiprinātu un veicinātu diabēta biedrību savstarpējās sadarbības aktivitāti, lai veicinātu sabiedrības izpratni par diabētu un ar to saistītām ikdienas problēmām, sekmētu diabēta apmācību, dodot prasmi un iespēju cilvēkiem ar diabētu saglabāt veselību, labu dzīves kvalitāti un veicinātu ar diabētu saistītu jautājumu risināšanu sabiedrībā. Projekta ietvaros tiks īstenota Baltijas valstu diabēta organizāciju konference, kurā tiks aicināti diabēta organizāciju pārstāvji un eksperti no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas diabēta organizācijām; semināri iedzīvotājiem Latvijas reģionos; dalība nacionālajos un starptautiskajos nevalstisko organizāciju sadarbības tīklos un pasākumos.

предоставил финансирование: 6160,00 EUR / 4 329.27 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/NVOF/MIC/025/39
Исполнитель проекта: Biedrība "Latvija Diabēta federācija"
Место реализации: Rīga
Период проетка: 01.05.2020.-31.10.2020.