Home > NVO fonds 2020 > Ventspils novada nevalstisko organizāciju darbības[..]

sif-jauns-kras


Ventspils novada nevalstisko organizāciju darbības un sadarbības stiprināšana

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2020

Search projects

Projekta mērķis ir veicināt Ventspils novada NVO rīcībspēju un sadarbību, uzlabot iedzīvotāju informētību; stiprināt NVO pārstāvju pārliecību par savu ietekmi uz valstī notiekošajiem procesiem.

Projekta mērķa grupas - Ventspils novadā esošās NVO un sabiedriski aktīvie iedzīvotāji.

Projekta ietvaros tiks īstenoti semināri, piesaistot profesionāļus, kā arī praktiskas nodarbības darba grupās; noorganizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Cēsīm, kur veiksmīgi darbojas daudzas NVO, starp kurām ir produktīva sadarbība.

Projekta rezultātā tiks uzlabota iedzīvotāju informētība, kā īstenot savas ieceres, piedaloties projektos pašvaldību un valsts līmenī; uzlabosies Ventspils novada NVO rīcībspēja un sadarbība; stiprināta NVO pārstāvju pārliecība par savu ietekmi uz valstī notiekošajiem procesiem.

Amount of Grant Awarded: 3897,78 EUR / 2 739.38 LVL;
Project number: 2020.LV/NVOF/MIC/058/41
Project Promoter: Biedrība "Ugāles attīstība"
Place of implementation: Ventspils novada Ugāles, Užavas un Popes pagasti, Cēsis
Duration of the project: 01.08.2020.-31.10.2020.