sif-jauns-kras


Viens pats mājās

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Search projects

9 ielikumi - Vaduguns lasītājiem, mājaslapas vaduguns.lv, facebook.com apmeklētājiem. Sabiedriski nozīmīgu publikāciju sērija par pretstatiem Latgalē, latgaliešu spīti, izdomu, kā stiprināt dzimto pusi, aktivizēt sabiedrību: Kā mainījusies informatīvā telpa? Vai latviskās tradīcijas iespējams saglabāt pamestā ciemā? Kā vietējie ļaudis spodrina savu kultūrvidi? Vai svarīgi runāt mātes valodā? Kā veicināt lokālpatriotismu? Jaunieši piedāvā savdabīgus pakalpojumus. Vienas personības loma. Vienīgā ģimene ciemā. Brošūras izdošana, atziņu apkopojums.

Amount of Grant Awarded: 9891,09 EUR / 6 951.50 LVL;
Project number: 2020.LV/RMA/14/33
Project Promoter: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALVU VADUGUNS"
Duration of the project: 01.06.2020.- 31.01.2021.