sif-jauns-kras


Viens pats mājās

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Поиск проектов

9 ielikumi - Vaduguns lasītājiem, mājaslapas vaduguns.lv, facebook.com apmeklētājiem. Sabiedriski nozīmīgu publikāciju sērija par pretstatiem Latgalē, latgaliešu spīti, izdomu, kā stiprināt dzimto pusi, aktivizēt sabiedrību: Kā mainījusies informatīvā telpa? Vai latviskās tradīcijas iespējams saglabāt pamestā ciemā? Kā vietējie ļaudis spodrina savu kultūrvidi? Vai svarīgi runāt mātes valodā? Kā veicināt lokālpatriotismu? Jaunieši piedāvā savdabīgus pakalpojumus. Vienas personības loma. Vienīgā ģimene ciemā. Brošūras izdošana, atziņu apkopojums.

предоставил финансирование: 9891,09 EUR / 6 951.50 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/RMA/14/33
Исполнитель проекта: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALVU VADUGUNS"
Период проетка: 01.06.2020.- 31.01.2021.