sif-jauns-kras


Dots devējam atdodas

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Search projects

12 ielikumos „Vaduguns" lasītājiem, mājaslapas www.vaduguns.lv un vietnes „Facebook" apmeklētājiem sabiedriski nozīmīgu publikāciju sērijā stāstīsim par veidiem, kā stiprināt identitāti, nodot kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, par sabiedriski politisko notikumu nozīmīgumu. Kā latviskās tradīcijas iespējams saglabāt, neesot kultūras dzīves epicentros lielpilsētās? Kā latgalieši dod pienesumu valsts izaugsmē? Vai skaidrs virziens, uz kuru ejam? Vai un kā viens cilvēks var ietekmēt valstī notiekošos procesus? Sarunas, intervijas, speciālistu viedokļi.

Amount of Grant Awarded: 11011,57 EUR / 7 738.98 LVL;
Project number: 2020.LV/RMA/15/11
Project Promoter: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALVU VADUGUNS"
Duration of the project: 01.06.2020.- 31.01.2021.