sif-jauns-kras


Dots devējam atdodas

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Поиск проектов

12 ielikumos „Vaduguns" lasītājiem, mājaslapas www.vaduguns.lv un vietnes „Facebook" apmeklētājiem sabiedriski nozīmīgu publikāciju sērijā stāstīsim par veidiem, kā stiprināt identitāti, nodot kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, par sabiedriski politisko notikumu nozīmīgumu. Kā latviskās tradīcijas iespējams saglabāt, neesot kultūras dzīves epicentros lielpilsētās? Kā latgalieši dod pienesumu valsts izaugsmē? Vai skaidrs virziens, uz kuru ejam? Vai un kā viens cilvēks var ietekmēt valstī notiekošos procesus? Sarunas, intervijas, speciālistu viedokļi.

предоставил финансирование: 11011,57 EUR / 7 738.98 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/RMA/15/11
Исполнитель проекта: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALVU VADUGUNS"
Период проетка: 01.06.2020.- 31.01.2021.