sif-jauns-kras


Starp divām reformām

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Поиск проектов

Projektā "Starp divām reformām" laikraksts "Kursas Laiks" sagatavos septiņu publikāciju kopu par pašvaldību darba un iedzīvotāju dzīves kvalitātes mijiedarbību, mainoties administratīvajai teritorijai.

Žurnālisti pētīs un analizēs unikālu situāciju – bijušais Liepājas rajons, sadalīts astoņos novados, atkal plānots kā vienota teritorija. Laikraksta lasītāji un interneta mediju lietotāji uzzinās, vai, kas un kā mainījies iepriekš veiktās reformas rezultātā un ko iedzīvotāji sagaida no nākamās.

предоставил финансирование: 5500,00 EUR / 3 865.42 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/RMA/19/20
Исполнитель проекта: SIA “Reģionu mediji” (Laikraksts “Kursas Laiks”)
Период проетка: 01.06.2020.- 31.12.2020.