Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Savējiem par vietējo un svarīgo

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Meklēt projektus

Projekta "Savējiem par vietējo un svarīgo" mērķis ir stiprināt Latvijas mediju vidi reģionos ar kvalitatīvu tradicionālā drukātā medija piedāvājumu, lai šajā viltus ziņām bagātajā laikā nodrošinātu sabiedrības iespējas piekļūt vēl vienam neatkarīgam un uzticamam informācijas avotam. Tas paredz laikraksta "Zemgale" lasītājiem piedāvāt vairākus rakstu ciklus, kas orientēti uz vietējai sabiedrībai nozīmīgu tēmu tvērumu un kopienas aktivitāšu atspoguļošanu reģionālajā presē.

Iecerēts katru otro nedēļu vienu lappusi veltīt publikācijai par kādu no Dobeles, Auces un Tērvetes novadu pagastiem. Reizi mēnesī lappusi atvēlēsim stāstam par kāda vietējā uzņēmēja pieredzi. Reizi mēnesī vienu lappusi veltīsim tematam par gaidāmo teritoriālo reformu un pašvaldību vēlēšanām.

Šādi kombinējot publikācijas, mēs ar noteiktu regularitāti laikraksta lasītājiem piedāvāsim lappusi vai vienu avīzes atvērumu, kas tieši būs veltīts vietējās sabiedrības dzīves atspoguļošanai nozīmīgām aktuālām problēmām, sabiedriski politiskiem un kultūras procesiem.

Pavisam projekta laikā esam plānojuši izgatavot publikācijas 27 lappušu apjomā.

Publikāciju sagatavošanā iesaistīsies redakcijas štata žurnālisti, kas ir ar profesionālo pieredzi redakcijas darbā un pārzina reģiona sabiedrības vajadzības, jo ir sekojuši tām līdzi, rakstot par visdažādākajām tēmām.

Projekta tiešā mērķauditorija būs laikraksta "Zemgale" lasītāji, bet pastarpināti centīsimies ieinteresēt arī citus sabiedrības locekļus.

Piešķirtais finansējums: 5753,32 EUR / 4 043.46 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/RMA/24/19
Projekta īstenotājs: SIA "Firma ZEMGALE"
Īstenošanas ilgums: 01.06.2020.- 30.11.2020.