sif-jauns-kras


Perspektīva Pierīgā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Поиск проектов

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par aktuālajām norisēm sabiedrībā, īpaši ņemot vērā situāciju krīzes un pēckrīzes laikā, nepieciešamība skaidrot reģionālās politikas, tautsaimniecības un sociālos procesus, sniegt vispusīgu informāciju par iespējām un perspektīvām, bagātināt informatīvo telpu ar kvalitatīvu pētniecisko žurnālistiku.

Projekta mērķauditorija ir Pierīgas novadu iedzīvotāji, uzņēmēji, pašvaldību un pašvaldību pakļautībā esošo iestāžu/uzņēmumu darbinieki.

предоставил финансирование: 5499,97 EUR / 3 865.40 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/RMA/25/21
Исполнитель проекта: SIA "Rīgas Apriņķa Avīze"
Период проетка: 01.06.2020.- 31.01.2021.