Начало > MAF Reģionālo un vietējo mediju atbalsta konkurss [..] > Latgales kultūrtelpa: problēmas, analīze un atspog[..]

sif-jauns-kras


Latgales kultūrtelpa: problēmas, analīze un atspoguļojums portālā lakuga.lv

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Поиск проектов

Projekts stiprinās un attīstīs Latgales kultūrtelpu, radot saturu portālā lakuga.lv, tādējādi reģiona iedzīvotājos veicinot patriotismu un piederības sajūtu latviskajai kultūrtelpai.

Rakstu sērijās tiks atspoguļoti valsts un pašvaldību amatpersonu viedokļi par Latgales kultūrpolitikas un citiem jautājumiem, latgaliešu valodas lietojumu, pētīts Latgales tēls, par latgaliešiem pastāvošie stereotipi vairāku desmitgažu garumā, atklāti latgaliešu pieredzes stāsti u.c. Lakuga.lv mērķauditorija ir latgaliešu valodas lietotāji un latgaliskās kultūras interesenti.

предоставил финансирование: 9992,32 EUR / 7 022.64 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/RMA/26/34
Исполнитель проекта: Biedrība “Latgolys Studentu centrs”
Период проетка: 01.05.2020.- 31.12.2020.