Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Sociālā joma Latgales reģionā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Meklēt projektus

Latgales reģions ir viens no mazāk apdzīvotiem un ekonomiski mazāk attīstītajiem reģioniem Latvijā. Laikraksta "Latgales Laiks" projekta mērķis: sociāli atbildīgā Latgale ir reģiona sociālās drošības atbalsts, kas vērsts uz trūcīgajiem iedzīvotājiem, bezdarbniekiem un personām ar funkcionālajiem traucējumiem, sociālās izslēgtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.

Projekta uzdevums apvienot reģiona pašvaldību sociālo dienestu, visu sektoru sociālo pakalpojumu sniedzēju informāciju un snieg to lasītājiem, kā resursus reģiona sociālās kompetences paaugstināšanai īpaši saistībā ar COVID – 19 izplatību.

Piešķirtais finansējums: 10791,74 EUR / 7 584.48 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/RMA/34/31
Projekta īstenotājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATGALES LAIKS"
Īstenošanas ilgums: 01.06.2020.- 31.01.2021.