sif-jauns-kras


Pierobežas veiksmes stāsti

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma 2021

Поиск проектов

Pirms pāris gadiem, veicot laikraksta lasītāju aptauju par tēmām, kuras būtu interesantas mūsu lasītājiem, vairāk nekā puse no respondentiem uzsvēra, ka vairāk uzmanības jāpievērš esošo vietējo uzņēmēju popularizēšanai. 2018. gadā publicējām rakstu ciklu „Latgale – iespēju reģions", kurā stāstījām par uzņēmējdarbības iespējām Latgalē, par uzņēmējiem, galvenokārt par jauniešiem. Mūsu intervētie uzņēmēji atzina, ka uzņēmējdarbības uzsākšana ir izaicinājums, kas nopietni jāpārdomā; lielākajai daļai uzņēmēju atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai ir bijis svarīgs visos līmeņos – sākot no pašvaldības, līdz Eiropas Savienības fondu līmenim. Lasītāji rakstu ciklu uzņēma ar interesi un vēlējās turpinājumu un ieteica uzņēmējus, par kuriem vajadzētu pastāstīt, lai iedvesmotu tos, kuri vēl apsver uzņēmējdarbības iespējas Latgalē.

предоставил финансирование: 5500,00 EUR / 3 865.42 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/RMA/47/32
Исполнитель проекта: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LER 8"
Период проетка: 01.06.2020.- 31.12.2020.