Home > Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma dia[..] > Latviešu organizāciju kapacitātes stiprināšana Īri[..]

sif-jauns-kras


Latviešu organizāciju kapacitātes stiprināšana Īrijā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2021

Search projects

Projekta mērķis ir izglītot latviešu organizāciju aktīvistus un stiprināt latviešu organizāciju darbību Īrijā.

Lai saglabātu saikni ar Latviju, mēs uzskatām, ka Īrijā ir nepieciešamas spēcīgas uz zināšanām balstītas latviešu organizācijas, kas vienlaikus var darboties gan atbildīgi, gan arī praktiski.

Projekta ietvaros ir plānots rīkot divu dienu informatīvi izglītojošu semināru sabiedrisko organizāciju, kopu un nedēļas nogales skolu vadītājiem un pārstāvjiem, apskatot un diskutējot, kā arī sagatavojot praksē pielietojamus materiālus par sekojošiem tematiem:
- Datu aizsardzība. Sabiedrisko organizāciju pienākumi un subjekta tiesības;
- "Izdegšana" sabiedriskā darbā. Ko tas nozīmē un kā to novērst?

Amount of Grant Awarded: 7 493,00 EUR / 5 266.11 LVL;
Project number: 2020.LV/DP/03/02
Project Promoter: LATVIEŠU KULTŪRAS FONDS ĪRIJĀ (LKFĪ) / LATVIAN CULTURE GROUP IN IRELAND
Place of implementation: Īrija - Castlebar, Co Mayo
Duration of the project: 01.04.2020.-30.10.2020.