Начало > Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma dia[..] > Latviešu diasporas digitālo iespēju pilnveidošana [..]

sif-jauns-kras


Latviešu diasporas digitālo iespēju pilnveidošana pilsoniskās līdzdalības stiprināšanai

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2021

Поиск проектов

Projekta "Latviešu diasporas digitālo iespēju pilnveidošana pilsoniskās līdzdalības stiprināšanai" mērķis ir aktivizēt un palielināt ārvalstīs dzīvojošo latviešu iesaisti pilsoniskajā līdzdalībā, izmantojot digitālās demokrātijas rīkus.

Lai digitālās demokrātijas rīkus, ko piedāvā organizācija ManaBalss un ko ikdienā jau izmanto Latvijas pilsoņi Latvijā, varētu izmantot arī ārzemēs dzīvojošie latvieši, ir nepieciešama tāda stingrā autorizācijas sistēma, kas būtu pieejama lielākam diasporā mītošo latviešu skaitam. Šobrīd diasporas latviešiem digitālās līdzdalības iespējas ir ļoti ierobežotas, jo tiem nav bankas konta Latvijā vai arī aktivizēta e-paraksta, kas šobrīd ir vienīgie autentificēšanās veidi ManaBalss digitālajos rīkos.

Projekta ietvaros tiks izveidots unikāls tehniskais risinājums, kas ļaus identificēt arī tās personas, kam šobrīd nav iespējas autentificēties digitālajās līdzdalības platformās.

Papildus tehniskā risinājuma izstrādei, projekta ietvaros tiks organizēts seminārs Minsterē, Vācijā, lai informētu diasporā dzīvojošos latviešus par pilsoniskās iesaistes iespējām, ko piedāvā digitālie risinājumi.

предоставил финансирование: 14999,30 EUR / 10 541.57 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/DP/07/07
Исполнитель проекта: Latviešu centrs Minsterē / Lettisches Centrum Münster e.V.
Место реализации: Vācija - Minstere
Период проетка: 01.05.2020.-31.10.2020.