Начало > Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma dia[..] > Latviešu ģimeņu ikgadējie rudens ražas svētki Hels[..]

sif-jauns-kras


Latviešu ģimeņu ikgadējie rudens ražas svētki Helsinkos

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2021

Поиск проектов

Projekta "Latviešu ģimeņu ikgadējie rudens ražas svētki Helsinkos" galvenie mērķi: latviešu tautas mākslas, aktiermākslas, literatūras un tradīciju pieejamība latviešu un jauktajām latviešu ģimenēm Somijā, īpaši ievērojot jaunāko paaudzi, bērnus un jauniešus. Pasākums, kā ik gadus ierasts, paredzēts kā vienas dienas pasākums rudenī, kā neformāli, sadzīviska rakstura latviešu svētki, kur to dalībniekiem tiks piedāvāta daudzveidīga, daudzdisciplināra programma, tai skaitā arī aktīva pasākuma apmeklētāju iesaistīšana.

Pasākuma programmā: latviešu teātra pulciņš Helsinkos "MADteatteri" (vadītāja Alise Polačenko) piedāvās jautrās pasakas visai ģimenei "Sarkangalvīte un vilks" jauno sezonu; deju kopa "Aurora" (vadītāja Aiga Turuka) un bērnu deju pulciņš (vadītāja Santa Bürkland) uzstāsies ar latviešu tautas dejām; etnomuzikoloģe Zane Uitto ar grupu - tautas mūziķi, akordeonisti no Latvijas Silviju Puķīti - vadīs dančus; visas pēcpusdienas laikā pirmsskolas un skolas vecuma bērni tiks iesaistīti komiksu veidošanas darbnīcā mākslinieces Rebakas Lukošus vadībā, pēc kuras tiks veidota pop up izstāde.

предоставил финансирование: 3 028,00 EUR / 2 128.09 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/DP/13/14
Исполнитель проекта: Latviešu-somu ģimeņu biedrība “Laivas / Latvialais-suomalaisten perheiden yhdistys Laivas ry
Место реализации: Somija-Helsinki
Период проетка: 01.09.2020.-31.10.2020.