Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Atbalsta programma diasporas uzņēmējiem - Radi un vadi!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam 2021

Поиск проектов

Projekta mērķis ir stiprināt latviešu diasporas uzņēmēju un profesionāļu darbības spēju mītnes zemēs, sniedzot administratīvu atbalstu pasākumiem, kas vērsti uz jaunu uzņēmēju atbalstu un jauniešu iesaisti diasporas organizāciju, tostarp, biedrības LBKLUB darbā, vienlaikus veicinot diasporas kopienu savstarpējo sadarbību pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai un veidojot praktisku diasporas saikni ar Latviju uzņēmējdarbības jomā.

Projekta galvenie uzdevumi:
1. Sagatavot publicēšanai LBKLUB interneta komunikācijas platformās metodisko materiālu – diasporas profesionāļu jeb mentoru ieteikumus uzņēmējdarbības uzsācējiem un jaunajiem uzņēmējiem - "Radi un vadi".
2. Izveidot diasporas profesionāļu video konsultāciju sēriju un ievietot LBKLUB interneta komunikācijas platformās par jauna uzņēmuma (0-3 gadi) stratēģisko vadību un darbinieku piesaistes jautājumiem.
3. Organizēt tīklošanās pasākumu – "Radi un vadi!" Dānijā, Vejlē, vismaz 20 dalībniekiem, kurā nodrošināt vietējo diasporas uzņēmēju mentoringa sesijas jaunajiem uzņēmējiem no Latvijas un citām diasporas mītnes zemēm, nodrošinot pieredzes apmaiņas, tīklošanās un jauniešu nodaļu pašorganizēšanās iespējas.

Projekta mērķa grupa ir jaunie vai topošie uzņēmēji (uzņēmuma vecums 0-3 gadi) no Latvijas, Dānijas, Vācijas, Zviedrijas un Skotijas.

предоставил финансирование: 14910,00 EUR / 10 478.81 LVL;
Номер проекта: 2020.LV/DP/16/09
Исполнитель проекта: Latviešu Biznesa klubs Dānijā / Lettisk Business klub i Danmark
Место реализации: Dānija -Vejle, Vejles pašavaldība
Период проетка: 01.05.2020.-31.10.2020.