Home > News > News archive > News > Izsludināts pieteikumu konkurss atbalsta saņemšana[..]

Izsludināts pieteikumu konkurss atbalsta saņemšanai Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai mediju nozarei

Translation of this page is not available.
Visit SIF info page:
Or use automated translation:

apvienots

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju izsludina atklātu pieteikumu konkursu atbalsta saņemšanai Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai mediju nozarei.

Programmas mērķis - sniegt atbalstu elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksu segšanai un abonēto preses izdevumu piegādes izmaksu segšanai (valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" pakalpojumiem), nodrošinot sabiedrībai iespēju saņemt daudzpusīgu informāciju un viedokļus par Covid-19 krīzes pārvarēšanu.

Programmā pieteikumiem pieejamais finansējums ir 292 101,81 euro (divi simti deviņdesmit divi tūkstoši viens simts viens euro un 81 cents), tai skaitā:

  • 146 051 euro abonēto preses izdevumu piegādes izmaksām par laika periodu no 15.04.2020. līdz 09.06.2020. (atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" izziņai vai rēķinam).
  • 146 050,81 euro elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksām par laika periodu no 15.04.2020. līdz 09.06.2020. (atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un rēķiniem).

Juridiskā persona iesniedz vienu pieteikumu par visiem tai piederošajiem masu informācijas līdzekļiem.

Programmas „Atbalsts medijiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai" konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā www.sif.gov.lv.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020.gada 14.augusts plkst.10:00. Pieteikumus var iesniegt:
• elektroniska dokumenta formā (līdz š.g. 14.augusta plkst. 10:00), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: .

Informāciju par iespēju saņemt elektronisko parakstu bez maksas meklējiet https://www.eparaksts.lv/lv/Produkti/Privatpersonam/mid/apraksts.
Līgumu par paraksta lietošanu piegādā bez maksas visā Latvijas teritorijā. Arī paraksta lietošana ir bez maksas.

!!! Pieteikumu iesniegšanas datums ir pieteikuma saņemšanas datums Sabiedrības integrācijas fondā!

Jautājumus par pieteikumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi , norādot atsauci uz šo pieteikumu konkursu.

DOKUMENTI