Sākums > NVO fonds 2020 > Biedrības „Mūsu vārds” kapacitātes stiprināšana pi[..]

sif-jauns-kras


Biedrības „Mūsu vārds” kapacitātes stiprināšana pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanai

Kompaktais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2020

Meklēt projektus

Apraksts

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības kapacitāti, īstenojot aktivitātes, kas vērstas uz biedrības darbības nodrošināšanu un paplašināšanu, pilsoniskās sabiedrības aktivizēšanu un jaunu sabiedrības pārstāvju iesaisti NVO.

Projekta mērķa grupa ir biedrības biedri un brīvprātīgie, neformālās iedzīvotāju grupas un aktīvie pagasta iedzīvotāji.

Projekta galvenās aktivitātes 3 izglītojošās lekcijas, 3 diskusijas, 1 brīvprātīgo talka, 1 pieredzes apmaiņas brauciens, 1 noslēguma pasākums.
Projekta rezultātā paaugstināsies NVO kapacitāte, motivācija pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai, palielināsies iedzīvotāju līdzdalība kopienas pasākumos.

Detalizēta informācija

Piešķirtais finansējums: 4251,58 EUR / 2 988.03 LVL;
Projekta numurs: 2020.LV/NVOF/MIC/065/48
Projekta īstenotājs: Biedrība "Mūsu vārds"
Īstenošanas vieta: Saldus novads Nīgrandes pagasts
Īstenošanas ilgums: 01.04.2020.-30.10.2020.

Projektā sagatavotie materiāli

Projektā sagatavotie materiāli