Budžets

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

2019.gads

2019.gada budžeta apakšprogrammu tāmes lūdzam skatīt Valsts kases mājas lapas sadaļā "Pārskati un tāmes" (šeit).

2018.gads

pdf2018.gada budžets

2018.gada tāmes

pdfSabiedrības integrācijas fonda tāmju kopsavilkums 2018.gadam

pdfProgrammas "Sabiedrības integrācijas fonda vadība" tāme 2018.gadam

pdfProgrammas "Latvijas NVO fonda un latviešu valodas apguves programma" tāme 2018.gadam

pdfApakšprogrammas "Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (2014-2020) pasākumu īstenošana" tāme 2018.gadam

pdfPasākums: 9.1.4.4./16/I/001 - Dažādības veicināšana

pdfProgrammas "Mediju projektu īstenošana" tāme 2018.gadam

pdfProgrammas "Reemigrācijas atbalsta programma" tāme 2018.gadam

pdfPārējās ārvalstu finanšu aplīdzības līdzfinansētie projekti

2017.gads

pdf2017.gada budžets

2017.gada tāmes

2016.gads

pdf2016.gada budžets

2016.gads tāmes

2015.gads

2014.gads

2013.gads

2012.gads

2011.gads

Sabiedrības integrācijas fonda pamatbudžeta programmu, apakšprogrammu tāmes. No 2011.gada 1.maija finansējums Sabiedrības integrācijas fonda darbības nodrošināšanai, kā arī fonda administrētajiem Eiropas Savienības projektiem pārdalīts no Kultūras ministrijas budžeta uz jaunizveidoto resoru „Sabiedrības integrācijas fonds” saskaņā ar 2011.gada 04.aprīļa LR Ministru kabineta sēdes protokola Nr. 211 6.punktu

2010.gads

2006.-2009.gads

pdf Informācija par SIF piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem 2006.-2009.gadā (ieskaitot valsts budžeta grozījumus 2009.gadā)

pdfInformācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (bruto, euro)