Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Pērses grava digitāli – TOREIZ un TAGAD

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "NVO fonds" 2021

Поиск проектов

Biedrība "Pērses krasts" darbojas Koknesē lai stiprinātu iedzīvotāju nacionālo identitāti, rūpējoties par kultūras mantojuma saglabāšanu.

Projekta “Pērses grava digitāli – TOREIZ un TAGAD” vispārīgais mērķis – nodrošināt biedrības pamatdarbību un ilgtspējīgu attīstību Covid 19 krīzes apstākļos, popularizējot Pērses gravas dabas un kultūras mantojumu, kā platformu pilsoniskai līdzdalībai, veicinot vietējās kopienas lokālpatriotismu un savstarpēju sadarbību, paaugstinot iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijai.

Tiešais mērķis – izveidot un uzturēt tīmekļa vietni, kur kultūrvēsturiskā mantojuma atspoguļojums (digitāla datu krātuve) mijiedarbojas ar sociālā tūrisma piedāvājumiem. Kur “zem viena jumta” vēstures atspoguļojums TOREIZ un atraktīvs piedzīvojums TAGAD uzrunā un vienlaicīgi aktīvi aicina redzēt, izzināt, piedalīties!

Mērķa grupa –  biedri, partneri, dažādas sabiedrības grupas.

Projekta ietvaros tiks izstrādāta, uzstādīta un uzturēta tīmekļa vietne – digitāla datu krātuve, nodrošināta esošo IT tehnoloģiju uzturēšana, organizēti 2 pasākumi – foto plenērs un  pasākums par projekta rezultātiem, uzturēta un papildināta vēsturisko datu sistēma, veidota sadarbība sociālā tūrisma piedāvājumu veidošanā.

Rezultātā palielināsies biedrības atpazīstamība, kļūs publiski pieejama biedrības apkopotā vēsturiskā un mūsdienu kultūrvides informācija (3D modeļi, fotogalerijas, aculiecinieku stāstījumi, apraksti u.c.), radīti mūsdienīgi/digitāli instrumenti sabiedrības aktīvai līdzdalībai un organizācijas mērķu sasniegšanai, stiprināta biedru un vietējās kopienas pašapziņa.

Регионы: Zemgales reģions
предоставил финансирование: 6998,70 EUR / 4 918.71 LVL;
Исполнитель проекта: Biedrība "Pērses krasts"