Home > NVO fonds 2021 > Ukraiņi Latvijā

sif-jauns-kras


Ukraiņi Latvijā

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Description

Mērķis – veicināt LUBA  ilgtspējīgu sekmīgu darbību  stiprinot ukraiņu nacionālās identitātes apziņu un  veidojot komunikāciju starp sabiedrībā dzīvojošu mazākumtautību un etniskā vairākuma – latviešu iedzīvotājiem, tā veicinot pilsoniskās sabiedrības saliedētību,  sabiedrības iesaisti pilsoniski nozīmīgās aktivitātēs, līdzdalības un demokrātijas procesu veicināšanā Latvijā.

Mērķa grupa: biedrības biedri un brīvprātīgie, dalīborganizācijas, kā arī dažādas iedzīvotāju grupas.

Aktivitātes:

  1. Apmācības organizācijas biedriem un brīvprātīgajiem.
  2. Konference “110 gadi ukraiņu diasporai Latvijā”.
  3. Tikšanās – diskusija.

Plānotie rezultāti: stiprināta biedrības stabila un ilgtspējīga darbība, stiprināta ukraiņu nacionālās identitātes apziņa un  uzlabota komunikācija starp Latvijā dzīvojošu dažādu tautību cilvēkiem, tā veicinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti un līdzdalības demokrātijas procesus.

Information

Region: Rīga
Amount of Grant Awarded: 7000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Project Promoter: Biedrība "Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība"

Documents

Documents