Home > NVO fonds 2021 > Centra MARTA Liepājas nodibinājuma pamatdarbības u[..]

sif-jauns-kras


Centra MARTA Liepājas nodibinājuma pamatdarbības un interešu aizstāvības darba stiprināšana

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Description

Projekta mērķis ir veicināt vardarbības pret sievieti un bērniem un cilvēku tirdzniecības mazināšanu Liepājas pilsētā un Kurzemes reģionā

Projekta tiešā mērķa grupa ir vardarbībā cietušas sievietes, bērni un arī cilvēku tirdzniecības upuri. Projekta īstenošanas rezultātā mērķa grupai būs pieejami vajadzībām pielāgoti pakalpojumi, kā arī īstenojot interešu aizstāvības darbu Liepājas pilsētā, tiks veicināta mērķa grupas interesēm un vajadzībām atbilstoša starpinstitucionālā sadarbība vardarbības gadījumos. Netiešā mērķa grupa – Liepājas pašvaldība, pašvaldības un valsts iestādes.

Projekta aktivitātes:

  1. 1)Administratīvais un materiāltehniskais atbalsts Nodibinājuma pamatdarbības nodrošināšanai;
  2. 2)Sociālo pakalpojumu klāsta paplašināšana vardarbībā cietušām personām un supervīzijas starpdisciplinārai komandai;
  3. 3)Klientu gadījumu monitoringa sistēmas izveide un ieviešana;
  4. 4)Liepājas Starpinstitucionālās sadarbības attīstības plāna vardarbības ģimenē mazināšanai 2020. – 2025.g. monitoringa nodrošināšana;

Projekta administrēšana un publicitāte.

Information

Region: Kurzeme Region
Amount of Grant Awarded: 6996,08 EUR / 4 916.87 LVL;
Project Promoter: Nodibinājums "Centra MARTA Liepājas nodibinājums"

Documents

Documents