Print |

Home > NVO fonds 2021 > Atspulgi…

sif-jauns-kras


Atspulgi…

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Iesniedzējs biedrība “Jelgavā 21.gadsimts”.

Mērķauditorija – Jelgavas pilsētas, Zemgales reģiona un Latvijas iedzīvotāji kopumā.

Mērķis veicināt pilnvērtīgu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un stiprināt piederības sajūtu Latvijai, veicināt sabiedrības iesaisti politiskajā dzīvē, paplašinot izpratni par pilsonisko līdzdalību, kas rezultātā veicinās sabiedrības līdzdalību politikas veidošanā un pilsoniskajās aktivitātēs, kā arī parūpēties par biedrības kapacitātes stiprināšanu.

     Aktivitātes:

  • Projekta administrēšana;
  • Materiāli-tehniskās bāzes pilnveidošana;
  • Iedvesmas konferences “Esi lepns!”;
  • Partiju programmu analīzes algoritma izstrāde un bukleta izdošana.
  • 2021.gada pašvaldību partiju programmu analīze/apkopojums.

Plānotie rezultāti: tiks pievērsta uzmanība lokālpatriotisma veicināšanai, jo ir svarīgi lepoties un cienīt pašiem savu pilsētu/valsti un paust citiem savas dzimtenes vērtību; piedaloties aktivitātēs, projektā iesaistītie saņems jaunas zināšanas un prasmes; tiks veicināta pilsoniskā un sabiedriskā aktivitāte, kas savukārt veicinās piederību Latvijai kopumā; tiks izglītota sabiedrība par vēlēšanu programmu analīzi, kas nodrošinās kritiskāku un atbildīgāku politisko izvēli vēlēšanās; tiks celta gan projekta pieteicēja, gan iesaistīto NVO kapacitāte un sekmēta sadarbība ar citām NVO, Jelgavas pilsētas pašvaldības un valsts iestādēm.

Region: Zemgale Region
Amount of Grant Awarded: 6949,58 EUR / 4 884.19 LVL;
Project Promoter: Biedrība "Jelgavā 21.gadsimts"
 


Date of printing: 12.06.21