Print |

Home > NVO fonds 2021 > Brīvs prāts / gudrs prāts

sif-jauns-kras


Brīvs prāts / gudrs prāts

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

rojekta mērķauditorija: Nodibinājuma Valmieras atbalsta fonda valde; Brīvprātīgie un pasākumu organizatori; Valmieras pilsētas un apkārtējo novadu iedzīvotāji un tur darbojošās NVO.

Projekta mērķi:

  1. 1.Stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti “Valmieras atbalsta fondam”
  2. 2.Attīstībrīvprātīgā darba kustību jaunā kvalitātē Valmierā un apkārtējos novados/ topošajā Valmieras novadā.
  3. 3.Stiprināt organizētu pilsonisko sabiedrību Valmierā un apkārtējos novados, veicinot plašāku iedzīvotāju iesaistiinterešu pārstāvniecību pašvaldību pieņemtajos lēmumos par kultūras un sporta dzīves aktivitāšu (pasākumu) saturu.

Projekta rezultāti:

Nodibinājuma darbības  mērķu un stratēģijas izstrāde sadarbībā  ar mentoru.

Nodibinājuma mājas lapas un vizuālās identitātes izstrāde.

Brīvprātīgo un pasākumu rīkotāju viedokļu un pieredzes apkopošana digitāli, gan klātienes diskusijās.

Digitāls uzziņas materiāls/rokasgrāmata par  brīvprātīgo darbu, saskarsmes ētiku un   topošā Valmieras novada kultūrvēsturiskajiem un aktuālajiem sasniegumiem, kas  izstrādāts kopā ar jomas ekspertiem  (kultūra, ekonomika, vēsture, tradīcijas, sports, zinātne, daba u.c.) un kas  brīvi pieejams jebkuram interesentam.

30 brīvprātīgo  padziļināta apmācība  jaunā kvalitātē balstoties uz  izstrādāto materiālu.

Sabiedrības aktivitātes un viedokļa par iesaisti lēmumu pieņemšanā par kultūras un sporta pasākumu  satura veidošanu noskaidrošana, sadarbībā ar citām NVO topošajā Valmieras novadā, kas sekmēs uz datiem balstītu rīcību publisku pasākumu rīkošanā.

Stiprināta sadarbība ar citām NVO - kultūras un māklsas biedrību “Haritas”, biedrību “Valmieras attīstības aģentūra”, nodibinājumu “Valmieras sporta klubs” u.c.

Nodibinājuma sadarbības stiprināšana ar ELA un PBLA  kopēju sadraudzības aktivitāšu organizēšanā Latvijas un diasporas jauniešiem Valmieras pilsētā.

Region: Vidzeme Region
Amount of Grant Awarded: 6997,20 EUR / 4 917.66 LVL;
Project Promoter: Nodibinājums "Valmieras atbalsta fonds"
 


Date of printing: 15.06.21