Sākums > NVO fonds 2021 > Par prieku

sif-jauns-kras


Par prieku

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2021

Meklēt projektus

Projekta “Par prieku” mērķis ir veidot un stiprināt  sabiedrības vērtības, pievērst iedzīvotāju uzmanību tām vērtībām, uz kuru pamata viņi veido savu dzīvi, tādējādi veidojot atbildīgāku un ieinteresētāku sabiedrību. Projekta rezultātā ieguvēji būs gan tie bērni un jaunieši, kuri piedalās projektā kā tiešā mērķa grupa, piedaloties kādā no radošajiem pulciņiem, gan tā sabiedrības daļa, kas aizsniegs projekta rezultātus.

Projekta ietvaros tiek plānots radoši izpausties un akcentēt tādas Imanta Ziedoņa vērtības kā izcilība, degsme, sūtība, stāja, veiksme, savpatība. Projekta dalībnieki radīs ilustrācijas Ziedoņa dzejai un pasakām, veidos vizuāli plastiskās mākslas tēlus un simbolus minētajām vērtībām, iestudēs dejas, balstoties uz mūziku, kas ir radīta Ziedoņa dzejai, mācīsies radošo rakstīšanu un paši veidos savus darbus gan rakstot, gan radīs mūziku. Jaunieši projekta ietvaros ne tikai attīstīs radošas prasmes, bet arī pievērsīs uzmanību tām vērtībām, ar kādām viņi dzīvo.

Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais finansējums: 6959,50 EUR / 4 891.16 LVL;
Projekta īstenotājs: Biedrība “Youth for City – City for Youth”