Sākums > NVO fonds 2021 > Ja kopā darām, jo vairāk varam!

sif-jauns-kras


Ja kopā darām, jo vairāk varam!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2021

Meklēt projektus

Projekta mērķa grupa ir NVO darbinieki, kas darbojas HIV profilakses jomā Rīgā un visā Latvijā. Projekta mērķis ir veicināt NVO, kas darbojas HIV profilakses jomā  savstarpējo sadarbību, stiprināt šo organizāciju kapacitāti, mazināt izdegšanas sindromu cilvēkiem, kuri šajās organizācijās strādā, lai sekmīgi darbotos HIV profilakses un infekcijas izplatības mazināšanas jomā.

Projekta aktivitātes ir vērstas uz to, lai organizācijas vienotos par kopīgu sadarbību, lai maksimāli efektīvi izmantotu esošos resursus kopīga mērķa sasniegšanai –HIV izplatības mazināšanai. Lai sasniegtu mērķi notiks vairākas tikšanās gan attālināti, gan klātienē.

Reģioni: Visa Latvija
Piešķirtais finansējums: 3196,00 EUR / 2 246.16 LVL;
Projekta īstenotājs: Biedrība "Apvienība "HIV.LV""