Home > NVO fonds 2021 > Māksla un aktīvisms iesācējiem

sif-jauns-kras


Māksla un aktīvisms iesācējiem

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Projekts popularizēs mākslas un aktīvisma mijiedarbību un veicinās mākslas lomu sabiedrībai svarīgu sociālo, ekonomisku un politisku jautājumu atspoguļošanā un diskusijas veidošanā. Plašāka sabiedrība, aktīvisti un mākslinieki tiks informēti par mākslas un aktīvisma sasaisti caur publisko lekciju ciklu. Turklāt konkrēta pēc pieteikumiem atlasīto mākslinieku un aktīvistu grupa tiks iesaistīta fokusētā līdzdalības apmācībā – mentoringa programmā, kuras dalībnieki tiks izglītoti par iespējamiem veidiem un stratēģijām, kā radoši uzrunāt sabiedrību, rosinot diskusiju par svarīgām tēmām, un pielietos iegūtās zināšanas praksē, veidojot mākslas projektus jeb akcijas, kas atspoguļos viņiem būtiskas, sabiedrībā aktuālas tēmas. 

Amount of Grant Awarded: 7000,00 EUR / 4 919.63 LVL;
Project Promoter: Biedrība "ISSP"