sif-jauns-kras


Piekrastes Domnīca

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "NVO fonds" 2021

Meklēt projektus

2020.gada laikā LEADER programmas ietvaros tika aktualizēts Viedo Ciemu koncepts Engures pagastā. Tā ietvaros notika vairāki pasākumi, kuros:

-        identificēja iedzīvotājiem aktuālus jautājumus;

-        apspriestas iedzīvotāju idejas aktīvas un viedas kopienas veidošanai;

-        labākās idejas izstrādātas ar tuvāko darbību plāniem.

Viena no idejām, kas guva atzinību aktīvo iedzīvotāju starpā, ir Piekrastes Domnīca. Domnīca, kas apzina, diskutē un risina sabiedrībai aktuālus notikumus, jautājumus un problēmas.

Projekta ietvaros mēs uzrunājam Engures pagasta ciemu iedzīvotājus, apzinām ciema aktīvākās kontaktpersonas un izveidojam mehānismu, kā uzrunāt kopienas iedzīvotājus un risināt kopienā aktuālus jautājumus.

Apmācam vietējos iedzīvotājus, kā kvalitatīvi apkopot iedzīvotāju viedokļus, informēt sabiedrību tai saprotamā valodā par pašvaldībā notiekošām aktivitātēm, izprast dažādu iedzīvotāju problēmas un diskutēt par tām.

Veidojam Piekrastes domnīcas kodolu ar pārstāvjiem katrā Engures pagasta ciemā, kas spēj informēt sabiedrību, aptaujāt un apkopot tās viedokli, sadzirdēt sabiedrībai aktuālus jautājumus un veicināt to apriešanu plašāka auditorijā, Engures pagasta teritorjā, Pašvaldībā un Valsts struktūrās, ja nepieciešams.

Reģioni: Kurzemes reģions
Piešķirtais finansējums: 6899,00 EUR / 4 848.64 LVL;
Projekta īstenotājs: Biedrība "Piekrastes Konvents"