Home > NVO fonds 2021 > Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprinā[..]

sif-jauns-kras


Latvijas Izvērtētāju asociācijas darbības stiprināšana

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Description

Projekta mērķis ir stiprināt biedrības "Latvijas Izvērtētāju asociācija" kapacitāti un veiktspēju izvērtēšanas kvalitātes un īstenošanas prakses pilnveidošanai Latvijā, lai veicinātu sabiedrības līdzdalību rīcībpolitikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesos un sekmētu datos un pierādījumos balstītu priekšlikumu un politikas iniciatīvu izstrādi.

Projekta mērķa grupa ir:

•   Biedrības "Latvijas Izvērtētāju asociācija" biedri;

•   Izvērtējumu pasūtītāji, primāri Finanšu ministrija, Valsts kanceleja, Pārresoru koordinācijas centrs;

•   Izvērtētāji, radniecīgo profesiju pārstāvji (sociologi, antropologi, ekonometristi u.c.) un izvērtējumu lietotāji (īpaši NVO).

Galvenās aktivitātes: izvērtēšanas kvalitātes stiprināšana Latvijā, nosakot vienotus standartus un ētikas principus, izvērtētāju, izvērtējumu pasūtītāju un lietotāju informēšana par izvērtēšanas jomas aktualitātēm, NVO administratīvais atbalsts pamatdarbības nodrošināšanai un finansējuma piesaistes aktivitātes.

Plānotie rezultāti: Sagatavoti izvērtēšanas standarti un ētikas principi, organizētas 3 diskusijas ar 60 dalībniekiem, publicētas vismaz 10 ziņas biedrības interneta vietnē un biedrības LinkedIn un Facebook lapā, vismaz 3 reizes biedrība iesaistījās politikas veidošanas procesā, sniedzot atzinumu, viedokli vai aizpildot anketu, organizēta biedru kopsapulce un sanāksmes biedrības darba plānošanai, kā arī veiktas aktivitātes finanšu piesaistei.

Information

Region: Rīga
Amount of Grant Awarded: 6952,39 EUR / 4 886.17 LVL;
Project Promoter: Biedrība "Latvijas Izvērtētāju asociācija"

Documents

Documents