Home > NVO fonds 2021 > Biedrības “Cēsu mantojums” administratīvās kapacit[..]

sif-jauns-kras


Biedrības “Cēsu mantojums” administratīvās kapacitātes stiprināšana

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Description

Projektu biedrības “Cēsu mantojums” administratīvās kapacitātes stiprināšana īsteno biedrība “Cēsu mantojums” ar mērķi nodrošināt visaptverošu rīcībpolitiku jaunizveidotajā Cēsu novadā kultūras pieminekļu vērtības saglabāšanas un atjaunošanas/ restaurācijas jomā.

Pēc administratīvi teritoriālās reformas jaunizveidotajā Cēsu novadā Projektā paredzētās aktivitātes ir:

-        nozares ekspertu un iedzīvotāju, kuriem pieder vēsturiskās ēkas un kultūras pieminekļi un nozares entuziastu  apvienošana, kopīgu interešu pārstāvībai jaunizveidotajā Cēsu novadā;

-        līdzdalība Cēsu novada pavienošanās projekta izstrādē, sniedzot priekšlikumus par kultūras pieminekļu pārvaldību jaunā novada visā teritorijā;

-        līdzdalība Cēsu novada saistošo noteikumu izstrādē, sniedzot priekšlikumus par atbalsta mehānismiem kultūras pieminekļu īpašniekiem;

Projekta mērķauditorija ir novada pārvaldes izpildvara un lēmējvara, kā arī kultūras pieminekļu īpašnieki un nozares profesionāļi.

Information

Region: Vidzeme Region
Amount of Grant Awarded: 6930,00 EUR / 4 870.43 LVL;
Project Promoter: Biedrība "Cēsu mantojums"

Documents

Documents