Home > NVO fonds 2021 > Mainīt attieksmi: soli pa solim zero waste virzien[..]

sif-jauns-kras


Mainīt attieksmi: soli pa solim zero waste virzienā

Compact view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: "NVO fonds" 2021

Search projects

Description

Projekta mērķis ir turpināt attīstīt sabiedrības līdz iesaistīšanos līdz šim Jēkabpils pilsētā un apkārtējos novados veiksmīgi uzsāktā atkritumu pirmējā šķirošanā, vēršot to ilgtermiņa domāšanā zero waste (bezatkritumu) dzīvesveida virzienā un parādot to kā nākotnes perspektīvu sabiedrības atbildīgā vides saudzēšanā.

Projekta norises vieta ir Jēkabpils novads, kas pēc Administratīvi teritoriālās reformas ietvers Jēkabpils pilsētu ar apkārtējiem novadiem.

Projektā paredzētas piecas aktivitātes, ietverot diskusiju par zero waste dzīvesveidu, kas organizēta kopā ar līdzīgi darbojošamies NVO, informējošu video kampaņu par atkritumu dažādo ceļu uz parstrādi, sociālās atbildības kampaņu sadarbībā ar medijiem un publiskās pārvaldes pārstāvjiem par vairākkārtēji lietojama vai pārstrādājama iepakojuma izvēli ikdienā un biedrības informatīvās vides atbalstu sekmīgākai kampaņu organizēšanai, kā arī projekta administrēšanu un publicitātes veidošanu.

Projekta rezultātā tiks veicināta sabiedrības aktivitāte un iesaistīšanās sabiedrībai būtisku vides problēmu risināšanā ar mērķi veicināt sociālo atbildību kopienā, veicināta Latvijas NVO savstarpējā sadarbība un vairota sabiedrības uzticēšanās NVO, skaidrojot un popularizējot NVO iespējas vides uzlabošanā.

Information

Region: Zemgale Region
Project Promoter: Biedrība "Vides iniciatīvu centrs"

Documents

Documents