Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Atklāts projektu konkurss 2021.gadā īstenojamiem projektiem mērķprogrammas "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā"

Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā 2021
Search projects
Date of issue: 19.01.2021.
Date of submission: 17.02.2021.
Funding: 110 000 EUR

Konkursā "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā" atbalstāmi projekti trīs kategorijās:
1. "Diasporas mediji" – sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošana diasporas medijos, stiprinot ārzemēs dzīvojošo latviešu saikni ar Latviju un tās kultūru, kā arī veicinot diasporas pārstāvju interesi par iespēju atgriezties uz dzīvi Latvijā;
2. "Personas ar invaliditāti" – sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošana, adaptēšana vai pieejamības veicināšana personām ar invaliditāti, veicinot šīs sociāli mazaizsargātās grupas iekļaušanu sabiedrībā un ievērojot vienlīdzīgu iespēju principu;
3. "Mediju kritika" – mediju kritikas projekti, kas nodrošina mediju un plašākas sabiedrības spēju diskutēt un analizēt mediju satura, uztveres, ietekmes, kvalitātes un atbildīguma, kā arī pārvaldības un mediju nozares attīstības un tendenču jautājumus.
Programmā 40 000 EUR novirzīti diasporas mediju atbalstam, 20 000 EUR saturam personām ar invaliditāti un 50 000 EUR – mediju kritikas žanram.

Projects: 9 No.Project PromoterProject's title
1.Biedrība "Laiks-BL"Sabiedriski nozīmīga satura veidošana latviešu valodā diasporas laikrakstos "Laiks" un "Brīvā Latvija"
2.Biedrība "Latviesi.com"Diasporas notikumu un cilvēkstāstu multimediāla atspoguļošana
3.LAIVA LTD Sociālā medija LAIVA raidījumi latviešiem visā pasaulē
4.IMLO Lat-Ireland.Ltd Vienmēr esam blakus
5.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽURNĀLS SANTA" DZĪVO AR PRIEKU!
6.Akciju sabiedrība "DELFI"Satura pieejamības piemērošana cilvēkiem ar invaliditāti
7.Biedrība "Ascendum"Latvijas mediju arheoloģija
8.Akciju sabiedrība "TV LATVIJA" RīgaTV24 diskusiju raidījums “Pilna Bilde”
9.Akciju sabiedrība "DELFI" Saturs nav semočkas