Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


DZĪVO AR PRIEKU!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā diasporai, personām ar invaliditāti un mediju kritikas jomā" 2021

Поиск проектов
предоставил финансирование: 9994,33 EUR / 7 024.06 LVL;
Номер проекта: 2021.LV/MA/1/23
Исполнитель проекта: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽURNĀLS SANTA"