Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Jauniešu un senioru neformālās un vērtību izglītības programma

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Latvijas un Šveices sadarbības programma 2009-2012
Programma: Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēma "NVO fonds"

Meklēt projektus

Apakšprojekta galvenais mērķis ir jauniešu un senioru neformālās un vērtību izglītības programmas izveide un realizācija, izveidojot garīgās literatūras bibliotēku/lasītavu, kā arī izveidojot semināru centru un nodrošinot tā aktīvu darbību.
Apakšprojekta galvenā mērķa grupa ir bērni un jaunieši, kas pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam un seniori. Apakšprojekta atbalsta mērķa grupa ir citi bērni un jaunieši, kā arī pieaugušie, kuru iesaiste aktivitātēs nepieciešama, lai veicinātu pilnvērtīgu galvenās mērķa grupas integrāciju sabiedrībā, pavadot laiku, mācoties, veicot brīvprātīgo darbu kopā ar cilvēkiem, kas nenāk no riska grupām.
Apakšprojekts tiks īstenots sadarbības partnera „Ģertrūdes fonds” telpās Ģertrūdes ielā 8, Rīgā.
Apakšprojekta galvenās aktivitātes un to plānotie rezultāti ir, piemēram:

1. Izveidota un labiekārtota telpa neformālās un vērtību izglītības programmas veiksmīgai realizācijai projekta īstenošanas laikā, kā arī pēc projekta noslēgšanas.

2. Semināri un kursi:

• 10 izglītojoši semināri par mērķa grupai aktuāliem problēmjautājumiem (katrā līdz 30 dalībnieku);
• 2 šūšanas un konstruēšanas kursi (20 dalībn.); 4 angļu valodas kursi (līdz 60 dalībn.); 2 datorkursi (32 dalībn.); 2 interneta kursi (32 dalībn.)
• 2 apmācību semināri dzīves apraksta (CV) un motivācijas vēstules rakstīšanā (līdz 20 dalībn.), 2 apmācību semināri par Iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijas aizpildīšanu (līdz 40 dalībn.), 2 personīgo finanšu pārvaldības kursi (līdz 40 dalībn.).


3. Izveidota garīgās literatūras bibliotēka/lasītava un nodrošināta tās darbība ilgstošā laika periodā.


4. Veicinātas mērķa grupas kvalitatīvi pavadīta laika un socializēšanās iespējas, izveidojot kino un grāmatu klubu.Projekta rezultāti:

• 27 dalībnieki apmeklējuši interaktīvu semināru ar praktiskiem piemēriem, diskusijām un lomu spēlēm, gūstot zināšanas par veiksmīga CV sastādīšanu, motivācijas vēstules rakstīšanu un sevis prezentēšanu darba intervijā;
• 19 dalībnieki, pārsvarā seniori guvuši zināšanas par finanšu dokumentu menedžmentu un gada ienākumu deklarācijas sastādīšanu;
• Divas ampācību grupas (19 dalībnieki) guvuši praktiskas iemaņas apģērbu šūšanā, konstruēšanā, un krāsu un materiālu mācībā;
• Datorapmācības kursos 11 personas ieguvušas pamatzināšanas par darbu ar datoru, ergonomiku un biežāk lietotajām programmām;
• 45 cilvēki (pārsvarā seniori) apguvuši angļu valodu sarunvalodas līmenī;
• Noorganizēti astoņi izglītojoši semināri par dalībniekiem ikdienas dzīvē svarīgām tēmām, kuras tika izvēlētas pārrunās ar mērķauditorijas pārstāvjiem (170 dalībnieki);
• Noorganizēts Alfas kurss, kas veltīts garīgajām dzīves pamatvērtībām un kuru apmeklēja vairāk kā 240 dalībnieki, kuri diskutēja un dalījās pieredzē veicinot sadarbību starp paaudzēm, ceļot pašapziņu un motivāciju iesaistīties kā brīvprātīgajiem līdzīgu aktivitāšu organizēšanā nākotnē;
• Izveidota un iekārtota garīgās literatūras bibliotēka, kurai saziedotas vairāk kā 300 grāmatas un dažādi žurnāli. Kvalitatīvais grāmatu krājums piesaistījis daudz jaunu apmeklētaju un lasītāju;
• Notikušas 12 grāmatu kluba tikšanās kopīgai intelektuālajai, garīgajai izaugsmei un sadraudzībai, kurās piedalījušies 89 dalībnieki (pārsvarā seniori);
• Notikušas 10 kino kluba tikšanās, kurās 33 dalībnieki (pārsvarā jaunieši) ne tikai kopīgi skatījās kino, bet arī lasīja grāmatas kvalitatīvi pavadot laiku kopā ar dažāda vecuma interešu biedriem;
• Izveidota semināru zāle un iegādāts aprīkojums, kas nodrošina turpmāku, sekmīgu informatīvas vērtību izglītības programmas īstenošanu;
• Projekta rezultātā mērķauditorijas pārstāvji guvuši ne tikai informatīvu, bet arī garīgu atbalstu labvēlīgi iespaidojot personīgas pārmaiņas, paradumu maiņu un personības nobriešanu, kas palīdzēs tikt galā ar dažādām dzīves un attiecību situācijām;
• Projekta īstenotāja organizācijas personāls ir pilnveidojis zināšanas turpmākam darbam ar projekta mērķauditoriju un tai līdzīgām auditorijām.

Mērķa grupa: Bērni,Jaunieši,Seniori
Īstenotāja statuss: reliģiska organizācija
Reģioni: Rīgas reģions,Rīga
Piešķirtais finansējums: 18048.20 LVL / 25 680.28 EUR
Izlietotais finansējums: Jauniešu un senioru neformālās un vērtību izglītības programma 16 243,38 LVL LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2010.CH04/mic-172
Projekta īstenotājs: reliģiskā organizācija "Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskā draudze"
Sadarbības partneris: Rīgas sociālais dienests; nodibinājums "Ģertrūdes fonds"; nodibinājums "Campus fur Christus Schweiz"
Uzsākšanas datums: 01.01.2011.
Pabeigšanas datums: 31.12.2011.
Īstenošanas vieta: Rīga
Juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 8, Rīga, LV-1010
Telefons: 29136397
E-pasts:
WWW adrese: http://www.gertrude.lv