Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Prieks kopā mācīties!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики

Apakšprojekta mērķis ir veicināt bērnu, kuri pakļauti sociālās atstumtības un nabadzības riskam integrāciju izglītības sistēmā un sabiedrībā, izmantojot Montessori pedagoģijas principus. Projekta mērķu grupas ir bērni no ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss; bērni no apdzīvotām vietām ārpus Rīgas; bērni bāreņi, bez vecāku gādības palikušie bērni; bērni ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti; bērni, kuru vecāki ilgstoši uzturas ārzemēs, kā arī seniori no Suntažu pagasta.
Apakšprojekts aktivitātes tiks īstenotas Ogres novada Suntažu pagastā, Rīgā un Šveicē.
Lai sasniegtu apakšprojekta mērķi tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:

 • Montessori kabineta izveide Rīgā darbam ar bērniem no maznodrošinātām ģimenēm;
 • individuālu Montessori nodarbību vadīšana bērniem un vecāku informēšana par bērnu izglītošanas iespējām;
 • piecu Montessori radošo darbnīcu rīkošana Suntažu un Lauberes pagasta bērniem;
 • Montessori pedagoģijas vērošanas prakse Šveicē;
 • semināra rīkošana sabiedriskām organizācijām un citiem interesentiem, kuru mērķu grupa ir bērni, lai līdzdalītu labās prakses piemērus, tādejādi veicinot līdzīgu projektu realizēšanu un pilsonisko līdzdalību.

Plānotie rezultāti:

 • biedrībai ir izremontētas un iekārtotas telpas darbam ar bērniem, kā arī apmācību semināru rīkošanai;
 • aptuveni 80 bērniem uzlabotas sociālās un praktiskās iemaņas, kā arī papildinātas zināšanas dažādās jomās;
 • sabiedrībai ir internetā pieejami izstrādāti Montessori radošo darbnīcu plāni un apraksti interesantām un izglītojošām nodarbībām ar bērniem;
 • informēta sabiedrība par realizēto apakšprojektu un Montessori izglītības iestāžu darbības organizācijas principiem Šveicē, kā arī labās prakses pārņemšanas iespējām.Результаты проекта:

• Stiprināta biedrības „Montessori ABC" kapacitāte, izremontējot telpas 50m2 platībā, kurās izveidots Montessori kabinets, iegādātas mēbeles un Montessori pedagoģijas materiāli. Izremontētās telpas ir piemērotas gan individuālajām, gan grupu nodarbībām, kā arī nelielu semināru organizēšanai;
• 33 bērni apmeklējuši 274 attīstošās nodarbības, no kuriem 21 bērns apmeklējis pilnu – 10 nodarbību apmācību programmu. Pēc nodarbībām vecāki saņēmuši konsultācijas un ieteikumus, kādus vingrinājumus un uzdevumus ar bērniem var izpildīt mājās;
• Bērniem, kuri izgājuši pilnu apmācību ciklu, kopā ar vecākiem tika organizēts vidēji divas stundas garš noslēguma pasākums „Palīdzi man to paveikt pašam!" (kopā seši pasākumi, 41 dalībnieks);
• Noorganizētas sešas izglītojošas radošās darbnīcas, papildinot bērnu zināšanas un uzlabojot sociālās un praktiskās iemaņas:

 •  „Mūsu planēta Zeme" (apmeklēja 57 bērni);
 •  „Tīrība un kārtība" (apmeklēja 61 bērns);
 •  „Cilvēka piecas maņas" (apmeklēja 46 bērni);
 •  „Matemātika un ģeometrija mums visapkārt" (apmeklēja 41 bērns);
 •  „Mākslai pa pēdām" (apmeklēja 33 bērni);
 •  „Zeme, ūdens, dzīvība" (apmeklēja 34 bērni);

• Divi biedrības pārstāvji piecu dienu garumā vērojuši pedagoģisko darbu Rietberg Montessori skolā Cīrihē, iegūstot jaunas zināšanas un pieredzi, kuru integrēt darbā ar bērniem Latvijā;
• Pēc pieredzes apmaiņas brauciena uz Cīrihi tika sagatavota prezentācija par gūtajām zināšanām un noorganizēti divi pieredzes apmaiņas semināri, kurus kopā apmeklēja 29 interesenti;
• Sagatavoti divi informatīvi ziņojumi par organizētajām radošajām darbnīcām, kuri iesniegti Suntažu pagasta pārvaldei un Rīgas sociālajam dienestam.

Целевая группа: Bērni,Jaunieši,Seniori
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīgas reģions
предоставил финансирование: 9310.00 LVL / 13 246.94 EUR
Освоенное финансирование: 9 310,00 LVL LVL / 13 246.94 EUR
Номер проекта: 2010.CH04/mic-141
Исполнитель проекта: biedrība "Montessori ABC"
Партнер: Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvalde
Дата начала проекта: 01.01.2011.
Дата окончания проекта: 30.11.2011.
Место реализации: Rīga un Ogres novada Suntažu pagasts, Adliswil
Юридический адрес: "Jaunķīši", Ogres novads, Suntažu pagasts, Suntaži, LV-5060
Tелефон: 29384040
Электронная почта:
www: http://www.montessori-abc.lv