Печатать |

Начало > Фонд интеграции общества > Структура SIF

SIF struktūra

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Fonda organogramma no 23.12.2020

Fonda padome

SIF lēmumus pieņem padome. Padomes sastāvā ir izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs, labklājības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, tieslietu ministrs, Ministru prezidenta pārstāvis un pieci nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Fonda Sekretariāts nodrošina Fonda padomes darbu, kā arī visu projektu konkursu izsludināšanu, sabiedrības informēšanu par tiem, projektu iesniegumu pieņemšanu, izvērtēšanu, līgumu slēgšanu ar projektu īstenotājiem, kā arī projektu uzraudzību un kontroli.

 

 

 


Дата печати: 18.06.21