Home > Sources of funding > ARHĪVS > EEA Financial Mechanism 2004-2009 > Grant scheme "Strengthening civil society and[..] > Mazākumtautību kultūru biedrību darbības kapacitāt[..]

eea_sif_logo


Mazākumtautību kultūru biedrību darbības kapacitātes stiprināšana

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projects
Projekta mērķis ir stiprināt nacionālo kultūras biedrību darbības kapacitāti Jelgavā, sniedzot iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes, kā arī uzlabojot materiāli-tehnisko bāzi. Lai sasniegtu mērķi, projektā paredzēts:
- pilnveidot materiāltehnisko bāzi (iegādājoties apskaņošanas aparatūru);
- izgatavot brošūras un atstarotājus ar apdruku;
- rīkot latviešu valodu kursus;
- organizēt kultūras menedžmenta apmācību programmu (ar ievirzi pasākumu organizēšanā).

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- 10 biedrību un pašdarbības kolektīvu vadītāji apmācīti menedžmenta kursos (30 st.).
- 40 mazākumtautību pārstāvji (t.sk. biedrības biedri) apmācīti latviešu valodas kursos (64 st.).
- Iegādāta materiāli tehniskā bāze (apskaņošanas tehnika, TV, diktofons, perforācijas un iesiešanas tehnika), kuru var izmantot 360 Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācijas biedri.
- Izgatavoti 1000 atstarotāji ar biedrības simboliku un mājas lapas adresi.
- Izdoti bukleti par organizāciju (1000 eks.).
- Veikti publicitātes pasākumi (ievietotas ziņas laikrakstos "Zemgales ziņas", "Novaja Gazeta" un Jelgavas Vēstnesis", kā arī portālā www.jelgava.lv.).
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Other,Ethnic minorities
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Zemgale Region
Grant awarded: 11781.19 LVL / 16 763.12 EUR
Grant spent: 10395.41 LVL / 14 791.34 EUR
Project number: 2009.LV0061/1-5/01
Project Promoter: Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija
Start date of project: 01.10.2009.
Project finish date: 28.02.2010.
Phone: 29127726
Fax: 63023409
www: http://sib.jelgava.lv/index.php?id=2
Status: Pabeigts