esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eea_sif_logo


Mazākumtautību kultūru biedrību darbības kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir stiprināt nacionālo kultūras biedrību darbības kapacitāti Jelgavā, sniedzot iespēju pilnveidot savas zināšanas un prasmes, kā arī uzlabojot materiāli-tehnisko bāzi. Lai sasniegtu mērķi, projektā paredzēts:
- pilnveidot materiāltehnisko bāzi (iegādājoties apskaņošanas aparatūru);
- izgatavot brošūras un atstarotājus ar apdruku;
- rīkot latviešu valodu kursus;
- organizēt kultūras menedžmenta apmācību programmu (ar ievirzi pasākumu organizēšanā).

Результаты проекта: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- 10 biedrību un pašdarbības kolektīvu vadītāji apmācīti menedžmenta kursos (30 st.).
- 40 mazākumtautību pārstāvji (t.sk. biedrības biedri) apmācīti latviešu valodas kursos (64 st.).
- Iegādāta materiāli tehniskā bāze (apskaņošanas tehnika, TV, diktofons, perforācijas un iesiešanas tehnika), kuru var izmantot 360 Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācijas biedri.
- Izgatavoti 1000 atstarotāji ar biedrības simboliku un mājas lapas adresi.
- Izdoti bukleti par organizāciju (1000 eks.).
- Veikti publicitātes pasākumi (ievietotas ziņas laikrakstos "Zemgales ziņas", "Novaja Gazeta" un Jelgavas Vēstnesis", kā arī portālā www.jelgava.lv.).
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Cits,Mazākumtautības
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Zemgales reģions
Грант: 11781.19 LVL / 16 763.12 EUR
Использованный грант: 10395.41 LVL / 14 791.34 EUR
Номер проекта: 2009.LV0061/1-5/01
Исполнитель проекта: Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija
Дата начала проекта: 01.10.2009.
Дата окончания проекта: 28.02.2010.
Tелефон: 29127726
Факс: 63023409
www: http://sib.jelgava.lv/index.php?id=2
Cтатус: проект осуществлён