esfeez-2009
sveice
ngo-latvia
3vp_half_ban2

eea_sif_logo


Jauniešu centra telpu remonts

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2004-2009
Программа: Схема грантов "Укрепление гражданского общества и содействие интеграци иобщества"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики
Projekta mērķis ir stiprināt ebreju kopienas darbības kapacitāti un veicināt tās attīstību, īstenojot Rīgas Ebreju kopienas nama Jauniešu centra telpu remontu un atbilstoši tās aprīkojot. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- izremontēt Jauniešu centra telpas;
- iegādāties un uzstādīt aprīkojumu Jauniešu centrā;
- pēc remonta (un projekta): - rīkot nodarbības maziem bērniem (3-5), pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem; - organizēt pusaudžu klubu reizi nedēļā un studentu klubu reizi mēnesī; - organizēt jauno ģimeņu klubu.

Результаты проекта: Projekta rezultātā izremontēts Jauniešu centrs, kurā aktivitātes var veikt ne mazāk kā 400 bērni un jaunieši no 2 līdz 35 gadiem. Jauniešu centrā izveidota multifunkcionāla klase, bērnu istaba, birojs, halle, koridors un saimniecības telpas - kopā 175,50 kv.m.platībā. Centrs aprīkots ar mēbelēm, biroja, sadzīves un datortehniku. Veikti publicitātes pasākumi (informācija par projektu latviešu un krievu valodā ievietota kopienas mājas lapā www.jews.lv).
Приоритет: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Целевая группа: Bērni,Jaunieši,Skolēni
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Rīga
Грант: 32008.78 LVL / 45 544.39 EUR
Использованный грант: 28807.70 LVL / 40 989.66 EUR
Номер проекта: 2009.LV0061/1-11/02
Исполнитель проекта: Rīgas Ebreju kopiena
Дата начала проекта: 01.10.2009.
Дата окончания проекта: 30.06.2010.
www: http://www.jews.lv
Cтатус: проект осуществлён