eea_sif_logo


Multietniskais bērnu un jauniešu centrs "Ziemeļu kaija"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Projekta mērķis ir veicināt toleranci, sapratni un sadarbību starp dažādu tautību jauniešiem Rīgas mikrorajonā Vecmīlgrāvis, nostiprinot mikrorajona bērnos un skolēnos interesi par savu valsti un pilsētu, palīdzot mazākumtautību bērniem saglabāt etniskās tradīcijas un prasmes, iesaistot arī to vecākus. Lai sasniegtu mērķi projekts paredz:
- īstenot Ilgas Reiznieces folkloras studijas darbību;
- organizēt folkloras – etnogrāfiskās studijas „Marja – māksliniece” darbību;
- organizēt tematiskās literatūras dekādes;
- īstenot jauniešu literāri-mākslinieciskās studijas „Grāmatas teātris” darbību;
- organizēt radošo konkursu „Rīga – mana mīļākā pilsēta”;
- organizēt folkloras bērnu rītus „No Adventes līdz Ziemassvētkiem”;
- organizēt bērnu svētkus „Tautību kultūru zvaigznājs Latvijas zemē”.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Sarīkoti kopā 33 pasākumi bērniem - 11 Ziemassvētku bērnu rīti (198 dalībnieki), bērnu svētki (205 dalībnieki, video filma par šo pasākumu pieejama http://faili.homeip.net/MyWeb/web/ziemelukaija/), 16 grāmatu teātra uzstāšanās (16 dalībnieki), 3 uzvedumi (600 skatītāji), 5 tematiskās dekādes (1280 apmeklētāji);
- Noorganizēts konkurss "Rīga - mana mīļākā pilsēta" (252 bērni) un tajā iesniegto darbu (zīmējumu, dzejoļu, eseju, fotoattēlu) izstāde;
- Nodrošināta vairāku pastāvīgu studiju darbība - folkloras studija (28 bērni), etnogrāfiskā studija (30 bērni), mākslinieciskā studija "Grāmatas teātris" (16 dalībnieki);
- Iegādāts nepieciešamais aprīkojums - dators un grāmatas par pasakām, folkloru, bērnu enciklopēdijas, kultūras vēstures grāmatas;
- Informācija par projektu un pasākumiem sniegta radioraidījumos "Doma laukums".
Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Cits,Bērni,Jaunieši,Mazākumtautības,Nozaru speciālisti
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 24739.89 LVL / 35 201.69 EUR
Izlietotais grants: 22265.90 LVL / 31 681.52 EUR
Projekta numurs: 2009.LV0061/2-17/07
Projekta īstenotājs: Ziemeļu kaija
Uzsākšanas datums: 01.10.2009.
Pabeigšanas datums: 30.06.2010.
WWW adrese: http://n/a
Statuss: Pabeigts