eea_sif_logo


Latviešu poēma gruzīnu valodā un gruzīnu kalendārs

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2004-2009
Programma: Grantu shēma „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšana un sabiedrības integrācijas veicināšana”

Meklēt projektusVisi projektu piemēri
Projekta mērķis ir iepazīstināt Latvijas gruzīnu diasporu ar A.Čaka poēmu „Mūžības skartie”, uzlabot tās zināšanās par Latvijas literatūru un vēsturi, veicināt sapratni un cieņas pilnas attiecības starp Latvijas gruzīniem un pamattautību. Lai sasniegtu mērķi, projektā paredzēts iztulkot un izdot latviešu rakstnieka un dzejnieka A.Čaka poēmu „Mūžības skārtie”, kā arī izdot gruzīnu kalendāru.

Projekta rezultāti: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Gruzīnu valodā izdota A.Čaka poēma „Mūžības skartie” (1000 eks.);
- Noorganizēts prezentācijas pasākums, kurā 95 dalībnieki iepazinušies vai padziļināja zināšanas par A.Čaka personību un poēmā minētajiem notikumiem;
- Noorganizēti grāmatas prezentācijas pasākumi Gruzijā un grāmatas nodošana NVO, bibliotēkām, valsts iestādēm - Gruzijas Aizsardzības ministrijas telpās, Gruzijas Diasporas lietu ministrijā, jauniešu nometnēs Batumī, Anaklī, Tbilisī.
- Izdots kalendārs „Gruzīnu nacionālie kostīmi” 2010.gadam (300 eks.);
- Sagatavota preses relīze - aicinājums piedalīties grāmatas prezentācijas pasākumā. Informācija ievietota arī biedrības mājas lapā www.georgika.lv.
Prioritāte: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Mērķa grupa: Mazākumtautības
Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Reģioni: Rīga
Piešķirtais grants: 18637.38 LVL / 26 518.60 EUR
Izlietotais grants: 16539.68 LVL / 23 533.84 EUR
Projekta numurs: 2009.LV0061/2-36/19
Projekta īstenotājs: Gruzīnu biedrība Latvijā "Georgika"
Uzsākšanas datums: 01.10.2009.
Pabeigšanas datums: 30.06.2010.
Telefons: 29516510
Fakss: 6785587
WWW adrese: http://n/a
Statuss: Pabeigts