Home > Sources of funding > ARHĪVS > EEA Financial Mechanism 2004-2009 > Grant scheme "Strengthening civil society and[..] > Sabiedrības informēšanas pasākumi etniskās integrā[..]

eea_sif_logo


Sabiedrības informēšanas pasākumi etniskās integrācijas veicināšanai Vidusdaugavas reģionā

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projects
Projekta mērķis ir veicināt sapratni un sadarbību starp dažādu tautību pārstāvjiem, sniedzot iedzīvotājiem informāciju masu medijos ( presē, radio, internetā) par dažādām Vidusdaugavas reģionā dzīvojošām mazākumtautībām un pozitīvajiem piemēriem etniskajai integrācijai. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- organizēt vairākas tikšanās ar reģiona mazākumtautību NVO;
- sagatavot un pārraidīt radio intervijas ar reģiona mazākumtautību pārstāvjiem;
- izveidot tematisku sadaļu Jēkabpils pilsētas un novadu ziņu lapā www.ceturtdiena.lv;
- izdot informatīvus pielikumus laikrakstam “Ceturtdiena”;
- organizēt projekta noslēguma pasākumu.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Sagatavotas un pārraidītas 15 radio intervijas ar reģiona mazākumtautību pārstāvjiem (vidēji 20 min. katra, 28000 -35000 "Radio1" klausītāji);
- Mājas lapā www.ceturtdiena.lv izveidota projektam veltīta tematiska sadaļa par etniskās informācijas jautājumiem, publicētas projekta interviju video versijas (500 apmeklētāji dienā);
- Izdoti 20 laikraksta “Ceturtdiena” informatīvie pielikumi „Latvija – mūsu mājas" (laikraksta tirāža 20 000 eks. nedēļā, bezmaksas saņem Jēkabpils, Līvānu un Pļaviņu iedzīvotāji);
- Noorganizēts projekta noslēguma pasākums ar mērķi sekmēt etnisko integrāciju - 72 dalībnieki (prezentācija par projektu un etniskajām minoritātēm, diskusijas darba grupās, anketēšana un ieteikumu izstrāde masu medijiem par sadarbību pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai un etniskās integrācijas veicināšanai);
- Notikušas 9 tikšanās ar reģiona NVO (15 dalībnieki NVO);
- Informācija par projektu ievietota sadarbības partnera mājas lapā www.apieci.lv un mājas lapās www.jekabpils.lv, www.jekabpilslaiks.lv.
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Other,Ethnic minorities,Specialists in various areas of expertise
Legal status of Project Promoter: Individuālais komersants
Region: Latgales region,Vidzemes region,Zemgales region
Grant awarded: 34995.92 LVL / 49 794.71 EUR
Grant spent: 29903.53 LVL / 42 548.89 EUR
Project number: 2009.LV0061/2-49/21
Project Promoter: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RK Media"
Partner(s): SIA "Radio 1", Biedrība "Attīstības aģentūra "Pieci""
Start date of project: 01.10.2009.
Project finish date: 30.06.2010.
www: http://www.rkmedia.lv
Status: Pabeigts