eea_sif_logo


Uzzini par mazākumtautību skolām Latvijā

Extended view
Source of Funding: EEA Financial Mechanism 2004-2009
Program: Grant scheme "Strengthening civil society and promotion of the integration of society"

Search projects
Projekta mērķis ir informēt sabiedrību par mazākumtautību skolām Latvijā, tā vairojot pilsoniskās sabiedrības informētību par integrācijas iespējām mazākumtautību skolu audzēkņiem un veicinot labās prakses piemēru popularizēšanu. Lai sasniegtu mērķi, projekts paredz:
- apkopot kontaktinformāciju par 146 mazākumtautību skolām, sagatavot rakstus, izveidot publicēšanas grafiku;
- sagatavot rakstus un intervijas laikraksta „Izglītība un Kultūra” pielikumiem, izdot pielikumus;
- sagatavot un izdot grāmatu “Mazākumtautību skolas Latvijā”;
- organizēt mazākumtautību skolu forumu.

Project results: Projektā sasniegti šādi galvenie rezultāti:
- Izdota grāmata "Uzzini par mazākumtautību skolām Latvijā" (2000 eks., 160 lpp.);
- Izdoti 22 laikraksta "Izglītība un kultūra" informatīvi analītiskie pielikumi "Uzzini par mazākumtautību skolām Latvijā" (kopā par 116 mazākumtautību skolām, katrs 4-6 lpp.). Informācija pieejama arī www.izglitiba-kultura.lv/mazakumtautibu-skolas;
- Sarīkots forums mazākumtautību skolu pārstāvjiem (97 dalībnieki);
- Sagatavotas 3 preses relīzes medijiem.
Priority: 3.3. Sabiedrības integrācija,3.2. Pilsoniskās sabiedrības attīstība,3. Cilvēkresursu attīstība un izglītība
Target group: Ethnic minorities,Specialists in various areas of expertise
Legal status of Project Promoter: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Region: Whole Latvia
Grant awarded: 31513.84 LVL / 44 840.15 EUR
Grant spent: 21947.08 LVL / 31 227.88 EUR
Project number: 2009.LV0061/2-12/24
Project Promoter: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība IKK"
Start date of project: 01.10.2009.
Project finish date: 30.06.2010.
Status: Pabeigts